ОПИК

Рекламна къща АЯ получи безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Получените средства ще бъдат използвани за преодоляване на недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от пандемията COVID-19.

Проект и главна цел

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Бенефициент

„РЕКЛАМНА КЪЩА АЯ СОФИЯ“ ЕООД

Обща стойност на проекта

10 000 лв
От които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Срок на проекта

Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.