Списание ФО

През периода 2003–2005 г., ние от РK АЯ, издадохме 20 броя от

„ФО – месечно списание за артистична фотография, класически и цифрови фотографски технологии, предпечатни процеси“.

Запазихме онлайн част от анонсите на част от броевете, in memoriam. За всякакви въпроси по темата – нашите координати.