Въздушни панорами

Въздушните панорами представляват уникален начин за представяне на снимките от въздуха. Тяхното създаване изисква относително неподвижна позиция да се направят няколко последователни кадъра, като във всеки следващ камерата да е завъртяна в ляво или дясно.

Така, въртейки камерата и снимайки, се описва нещо като полу-кръг с няколко снимки, които след това се проектират върху една равнина като един цял, композиран кадър. Това става със специализиран софтуер за създаване на панорами, процесът се нарича „шиене“ или „съшиване“ на кадрите и резултатът е такъв:

За тази панорама са използвани 6 отделни, вертикални (portrait) кадъра, които са композирани в една обща снимка. Тя показва две от основните предимства на въздушната панорама:

По-голям и детайлен файл

Aко направим три застъпени вертикални кадъра, които съшием в една обща панорама, ще получим файл с пропорция като на един хоризонтален кадър, но с почти три пъти по-голяма резолюция в мегапиксели и размер в мегабайти. Така е възможно кадърът да не прилича на панорама в пропорциите си, но реално пак да бъде създаден чрез комбиниране на няколко снимки.

Голям зрителен ъгъл без деформаци

Известно е, че широкоъгълните и fish-eye обективи деформират значително кадъра. Няма друг начин за пресъздаване на показаната по-горе сцена (и много, много други гледки от въздуха), без да се прибегне към правене на панорами. Широкоъгълните обективи изкривяват образа и дават ниско качество, особено в краищата на кадъра, докато панорамното съшиване осигурява едновременно не-деформирани и по-качествени кадри.

Примерни панорами от въздуха

360-градусова панорама