БТК, 2005

Проектът на календара е обърнат към младите хора. В свободна, алегорична форма показахме преноса на текст, звук и образ. Всяка страница е своеобразна смислова закачка като например шести месец е интерпретация на поговорката „Казана дума, хвърлен камък“. 13 листов, формат 48 х 68.