БТК Бургас, 2000

Илюстрацията е с пейзажи от един измислен, огледален свят. В горната част щанцовахме квадратен отвор 10 х 10 см  в който със спирала вързахме репортажни снимки от технологичния процес. По този начин те могат да бъдат свободно избирани спрямо текущия месец. 7 листов, Формат 43 х 58