Брошура Френски културен институт

В продължение на няколко години издавахме ежемесечно брошурата „Да се срещнем“ на  Френски културен институт, София. Брошурата представляваше програмата на Центъра за култура и сътрудничество.

Размер – 10х21 см. Обем – 12 страници. Офсетов печат в два цвята.  Корица – картон Fabria 300g. Тяло – хром мат 150 грама. Шиене с телчета.