Брошури Eurespal

Различни рекламни материали за лекарството Eurespal на фармацевтична компания Сервие (Servier). Поръчките получихме от търговското представителство на френската компания в България. Изработените от нас материали съдържаха медицинска информация, на която ние трябваше създадем рекламна визия. Поръчката включваше диплянки, рекламни тефтерчета и листовки оформени като едно тяло с едностранно скрепване и поставени  в папка.