Бюлетин Британски съвет

В продължение на няколко години имахме удоволствието да издаваме (дизайн и печат) месечният информационен бюлетин на Британски съвет в България. Кратките срокове за предпечатна подготовка и отпечатване бяха най-голямото предизвикателство за екипа ни.  За да поевтиним продукцията, като същевременно и придадем артистичен дизаин, често печатахме бюлетините само с два цвята. Десетките оригинални книжки, предадени в срок, са доказателство за добре и бързо свършената работа.

Размер – 11х22 см. Обем – 52 страници. Офсетов печат в два цвята на хром гланц – 300 грама картон за кориците и 130 грама хартия за тялото. Шиене с телчета.