Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас

Направихме два каталога по повод 35 и 40 годишнина на  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас (ВХТИ). Чрез дизайна се опитахме да покажем научния дух, царящ в учебното заведение. Той обедини многото снимки, графичните елементи и текстовата информация за дейността на университета.

Размер – 23х16 см. Обем 20 страници. Офсетов печат на 300 грама хром мат за кориците и 150 грама хром мат за тялото. Шиене с телчета.