Папка ЕкоОбщност

Изработихме тази папка за рекламни материали по поръчка на фондация ЕкоОбщност за форум „Граждани и местна власт“.  За да свържем предмета на дейност и дизайна избрахме 100% рециклиран обемен картон.

Папка за документи А4 с ластици за затваряне, три крила от лявата вътрешна страна и сито печат в тъмно зелено.