Амилум, 1999

В дизайна на календара използвахме композиции с вещи от стария селски бит и снимки на възрожденска архитектура. При връзването на страниците всяка следваща се измества спрямо предната в ляво или дясно. По този начин се вижда текущия месец и част от снимката за следващия месец. 13 листов, Формат 47 х 33  / 67 х 33