Стинд, 2001

Няма нищо по-сложно от това да правиш календар с празни бутилки. Темата бе успешно решена, когато потърсихме романтични препратки в по-близкото и далечно минало. 7 листов, формат 48 х 68, хартия Fabria 170 g.