Рекламни материали за SOS Детски селища

През годините имахме честта да изработим разнообразни рекламни печатни материали за SOS Детски селища България. Те включваха пълната рекламна палитра – листовки, диплянки, папки, покани, брошури, каталози.

За нуждите на благотворителните коледни кампании няколко поредни години разработвахме колекции от коледни картички.  Извършвахме целия произвоствен процес – от оригиналната идея и  дизайна до качественото отпечатване и рекламните каталози.